Taxa de residus reduïda

Bonificació taxa residus Bonificació taxa escombraries Tarifa reduïda taxa prestació servei gestió residus urbans Reducció taxa residus Reducció taxa escombraries

Aquest tràmit permet la reducció de l'import de la taxa en funció del nivell de renda de la família o unitat de convivència. La renda anual de tots els membres de l'habitatge és una variable que s’ha considerat per a poder aplicar bonificacions de fins el 90%.

Habitatge  Tarifa 2024
Sense persona empadronada 343,52 €
Amb 1 persona empadronada 207,05 €
Amb 2 persones empadronades 252,54 €
Amb 3 persones empadronades 298,03 €
Amb 4 persones empadronades 343,52 €
Amb 5 persones empadronades 389,00 €
Amb 6 persones empadronades 434,49 €
Amb 7 persones empadronades 479,98 €
Amb 8 persones empadronades 525,47 €
Amb 9 persones empadronades 616,45 €

Normativa de referència:

Ordenança fiscal número 6 - Taxes per la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació d'escombraries i altres residus urbans

Altres avantatges econòmics

Aquesta mateixa taxa també ofereix la possibilitat de beneficiar-vos de 4 tipus de bonificacions més per:

Recollida de mobles i trastos vells
L'ús de la deixalleria
El compostatge de residus orgànics
La participació en activitats ambientals

Totes les bonificacions juntes podran reduir com a màxim el 40% de la taxa. 

Quin cost té:

Depèn de la reducció que us pertoqui

Quan es dóna resposta:

Un cop feta la valoració del vostre nivell de renda s'emetrà un informe a l'Organisme de Gestió Tributària. Si teniu dret a la reducció, s'aplicarà automàticament.

Qui pot sol·licitar-ho:

Unitats familiars o de convivència de Martorelles.

Cal aportar:

 • Formulari 2114 Sol·licitud taxa de residus reduïda

  Si ens doneu permís, aquest formulari inclou una autorització per tal que l'Ajuntament pugui consultar a l’Agència Tributària les vostres dades fiscals i, si és el cas, aplicar-vos directament la reducció corresponent.

 • Documentació a aportar en cas d'oposar-se a la consulta de dades

  - Còpia de document d'identitat de la persona sol·licitant.
  - Còpia de l'últim rebut d'escombraries pagat.
  - Volant d'empadronament col·lectiu.
  - Certificat d'ingressos de la unitat familiar (tots els membres en edat de treballar que constin al volant de convivència).
  - Justificant d'ingressos de la Seguretat Social (jubilació o pensió).
  - Justificant d'alta al Servei d'ocupació com a demandant de treball.
  - Justificant de no percebre cap subsidi per desocupació.
  - Justificant d'ingressos per subsidi de desocupació.

 • Si la persona sol·licitant és llogatera de l'habitatge i la propietat repercuteix la taxa al preu del lloguer

  Contracte de lloguer on consti la distribució de les despeses de la vivenda

 • Les persones Sol·licitants estan obligades a que la documentació aportada i les seves dades siguin certes i a facilitar tota la informació requerida per l’Ajuntament per tal de comprovar la seva veracitat

Canals de tramitació:

 • Presencial

OAC - Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 57 32 Ext.1
Fax: 93 6818726
Adreça electrònica: mar.oac@martorelles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 8h a 15h.Dimarts a la tarda amb cita prèvia, excepte de l’1 de juny al 30 de setembre.
Vegeu-ne la situació al mapa

Seu de la regidoria de Benestar i família

Avinguda d’en Piera, 70 - Local,1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 12 52
Telèfon: 93 570 57 32
Adreça electrònica: serveissocials@martorelles.cat
Horari:  
Cal demanar cita prèvia per correu electrònic o trucar al telèfon 93 570 12 52 de dilluns a dijous de 09h a 14h
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 27.10.2023 | 12:18