Notícies

Línies bàsiques d'actuació

 • Suport a les empreses, al teixit industrial, a les persones autònomes, a l'emprenedoria i a la ciutadania en general, amb l'objectiu d'afavorir el desenvolupament econòmic i social de Martorelles
 • Programació de formació especialitzada
 • Disseny de projectes de col·laboració pública-privada
 • Resolució de tràmits i gestions amb l’administració (ajuts, subvencions...)
 • Ajuda en la definició de nous perfils professionals
 • Col·laboració amb els centres d’ensenyament per a les pràctiques laborals
 • Informació necessària i suficient sobre l’àmbit territorial i ocupacional per a la recerca activa d’ocupació
 • Avaluació d'objectius professionals - Pla d’acció: competències personals, CV, agenda personal d’ocupació, anàlisi de dificultats / solucions
 • Assistència a l'ocupació local - gestió de l’oferta i la demanda de feina
 • Plans d’ocupació

Equipaments

Activitats

 • Cursos de formació no reglada
 • Borsa de treball - ofertes de feina
 • Tallers i xerrades

Regidories implicades

Cens d'activitats municipals GIA -Gestió d'Informació d’Activitats- (Elaborat per la Diputació de Barcelona)

Inclou activitats de diversos sectors econòmics: industrial, comercial, serveis, recreatives, etc. Per consultar-lo, ves-hi

Serveis