El ple aprova l’inici de licitació pel servei del bar - restaurant de La Vinya

Dimarts, 30 de gener de 2024
  • Contracte de tres anys amb un cànon de 5.677 euros anuals més tres anys més prorrogables amb un cànon de 10.000 euros anuals. 

El ple de l’Ajuntament de Martorelles va aprovar el passat 29 de gener, en sessió ordinària i per unanimitat, els plecs de clàusules administratives i l’inici de la licitació del contracte de concessió de servei de bar-restaurant del Centre Polivalent La Vinya. 

La proposta de cànon que serveix de pressupost de licitació és de 5.677€ anuals per a una durada inicial del contracte de tres anys. Aquest contracte es podrà prorrogar a tres anys més amb un cànon de 10.000€ anuals per aquesta pròrroga. 

La licitació està publicada al perfil del contractant de l’Ajuntament (www.martorelles.cat). Les persones i empreses interessades poden presentar la seva proposta en un període de mínim 26 dies després d’aquesta aprovació. L’adjudicació d’aquest contracte es durà a terme mitjançant l’aplicació de diversos criteris de valoració: “Són 100 punts dels quals 20 és la proposta econòmica, i la resta són criteris de solvència, i de proposta gastronòmica” apuntava l’alcalde Marc Candela Callado.

L’ajuntament va encarregar fa un any un estudi de viabilitat del servei de bar a l’equipament: “Aquest estudi ens va dir quines inversions hauria de fer l’adjudicatari del servei per posar-lo al dia, ens proposava una amortització de la inversió i el cànon del servei” explicava Candela.

Darrera actualització: 30.01.2024 | 11:20