Devolució de garantia de residus d'obres

Devolució fiança residus. Retorn fiança residus. Retorn fiança obres. Devolució garantia obres.

A l'acabar les obres, un cop feta la correcta gestió dels residus, es pot sol·licitar la devolució de la garantia.

Prèviament, amb la llicència d'obres cal presentar un Certificat acreditatiu de la correcta gestió dels residus separats per tipus que ha d'incloure la següent informació:

- Domicili de l'obra.
- Gestió dels residus separats per tipus.
- Import del dipòsit per a la posterior gestió. Es calcula en base a 11 €/tona de residus previstos en l'estudi de gestió, amb un mínim de 150€.
- Codi i signatura de la persona gestora de residus autoritzada.
- En cas que es reutilitzin terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses generades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència d'obres determini la forma d'acreditació d'aquesta gestió.

Normativa de referència

Quin cost té:

Gratuït

Quan es dóna resposta:

Els serveis tècnics municipals examinaran la documentació aportada acreditativa i/o realitzaran l'oportuna inspecció per fer les comprovacions pertinents.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona que va dipositar la garantia / fiança, és a dir, aquella de la qual consten les seves dades fiscals al full d'autoliquidació / carta de pagament emesa.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

OAC - Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 57 32 Ext.1
Fax: 93 6818726
Adreça electrònica: mar.oac@martorelles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 8h a 15h.Dimarts a la tarda amb cita prèvia, excepte de l’1 de juny al 30 de setembre.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 28.11.2022 | 16:15