Contacta amb la Policia Local

La Policia Local de Martorelles té la seva seu a l'avinguda d'en Piera, 51.

Telèfon93 579 21 23   Horari oficina: de 08 a 20h  Emergències: 24 hores

Contacta amb la Policia Local

Correu electrònic (còpia) S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.

L’enviament de les dades introduïdes en aquest formulari per part de la persona usuària, implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina.

L’Ajuntament utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de la persona usuària, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

Política de privadesa

SÍ, DONO EL MEU CONSENTIMENT.
Darrera actualització: 06.08.2021 | 11:58
Darrera actualització: 06.08.2021 | 11:58