Notícies

Línies bàsiques d'actuació

 • - Punt de referència per a tota la ciutadania per accedir al sistema públic d'atenció social bàsica
 • - Resposta integral a les necessitats personals, familiars i socials amb l’objectiu de promoure la inclusió social (prevenció, atenció,  inserció)
 • - Participar en la protecció, suport, millora i dinamització de la vida personal i social de totes les persones de Martorelles. Fent especial atenció cap a les persones vulnerables i els col·lectius de gent gran, infància i joventut
 • - Treballar per incorporar el principi d'igualtat de gènere a tota la societat
 • - Procurar una societat basada en actituds solidàries i valors socials

Equipaments

Activitats

 • Projecte Radars 
 • Caminada nocturna conta el càncer de mama 
 • Xerrades, tallers i cursos
 • Activitats lúdiques, festives
 • 8 de març: dia internacional de la dona
 • 25 de novembre: dia Internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones
 • Festa del dia de la gent gran
 • Festa de l'olla
 • Gimnàstica per a persones grans
 • Excursions i visites d'interès 

Òrgans de participació

Regidories implicades

Serveis
Agenda