Notícies
“Hem acabat fent teatre al carrer i no teatre de carrer”

Línies bàsiques d'actuació

 • Mantenir  les tradicions festives i culturals i potenciar-ne de noves.
 • Promoure les arts escèniques i les arts visuals: dansa, música, teatre, màgia, cinema, exposicions...
 • Programar i organitzar activitats lúdiques festives i de lleure
 • Gestionar i mantenir els equipaments culturals
 • Potenciar i donar suport a les activitats culturals i artístiques de persones, entitats i associacions locals
 • Descobrir des de l’Arxiu municipal la història del poble i promoure estudis sobre Martorelles
 • Elaborar rutes culturals, de patrimoni i història local
 • Fomentar des de la Biblioteca Municipal la lectura, l'accés i l'aprenentatge de tot tipus de coneixement.
 • Suport i coordinació amb el teixit associatiu i les entitats de Martorelles
 • Vetllar per la conservació i la difusió dels elements del Mapa de patrimoni cultural

Equipaments

Activitats

 • Festes i activitats
  • Festa major
  • Carnaval
  • Sant Jordi
  • Revetlla de Sant Joan
  • Castanyada
  • Nadal i reis
  • Nit de les entitats
 • Passejada per la història de Martorelles
 • Exposicions
 • Cursos, tallers i xerrades
 • Cinema a la fresca
 • Vespres al pati

Òrgans de Participació

Regidories implicades