Comunicació obres prèvia simplificada - Tipus 1

Comunicació d'obres. Comunicació d'obres prèvia simplificada. Comunicació obres simplificada. Comunicacions obres

Tràmit que serveix per comunicar obres d'escassa entitat i dificultat tècnica que no superen els 10.000€ de pressupost i no requereixen direcció facultativa ni projecte per a realitzar qualsevol de les comeses que es detallen a continuació:

(Les obres d'establiments o locals vinculats a una activitat es tramiten mitjançant:  Comunicació d’obres – tipus 2 o Llicència urbanística)

 • Neteja i desbrossament del terreny sense tala d'arbres ni moviment de terres, ni destrucció de jardins existents.
 • Jardineria complementària a l'edificació sense tala d'arbres ni moviment de terres.
 • Canvi de rajoles de la cuina i els banys sense modificar-ne l'estructura ni la distribució interior, ni enderrocar envans, ni fer obertures (portes, finestres).
 • Canvi safareigs, sanitaris i cuines.
 • Instal·lacions interiors d'aigua, gas electricitat, desguassos, etc. i regates sense afectar l'estructura de l'edifici.
 • Canvi de fusteria interior.
 • Reparació / substitució de paviments interiors sense afectar l'estructura de l'edifici.
 • Substitució de falsos sostres sense modificar l'alçada lliure.
 • Reparació o substitució de persianes, reixes, portes i finestres sense modificar obertures.
 • Arrebossar, enguixar, pintar l'interior fins a 4m d'alçada.
 • Canvi de canonades o desguassos a l'interior dels habitatges o locals.
 • Pintar façanes d'edificis d'una planta, sense muntatge de bastides ni elements per treballar en alçada de més de 2m. Sense modificar els materials de la façana, l'acabat, ni el color.

Altres tràmits que poden ser del vostre interès

Informació comparativa dels diferents tipus d'obres que es poden executar a Martorelles

Normativa reguladora

La presentació de la comunicació pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen

Passos a seguir si feu el tràmit electrònicament

 1. Feu la tramitació de la documentació des d'aquesta pàgina.
 2. L'Ajuntament us enviarà un document per anar a la vostra entitat bancària indicant-vos: 
  1. L' import de les taxes
  2. La quantitat que heu de dipositar de fiança per a la gestió dels residus
 3. Feu el pagament i envieu els comprovants de la taxa i la fiança al correu electrònic mar.oac@martorelles.cat
 4. Si l'endemà de la presentació dels comprovants bancaris, l'Ajuntament no manifesta cap disconformitat, es podran iniciar les obres, sempre que siguin conforme a la normativa aplicable.

Passos a seguir si feu el tràmit presencialment

 1. Portar tota la documentació requerida en aquesta pàgina a l'Ajuntament.
 2. Des de l'Ajuntament us faran la liquidació de les taxes corresponents i del dipòsit de la fiança.
 3. L'endemà de la presentació de tota la documentació a l'Ajuntament es podran iniciar les obres, sempre que siguin conforme a la normativa aplicable.

El termini  per fer les obres és de 3 mesos. El còmput s'inicia a partir de la data de presentació de la instància. L'Ajuntament, si ho creu convenient, en podrà fer inspecció.

Per qualsevol dubte podeu contactar

mar.urbanisme@martorelles.cat

Quin cost té:

Segons el que estipulen les ordenances fiscals: número 9 i número 22

Qui pot sol·licitar-ho:

Tota persona propietària, promotora de l'obra o degudament autoritzada

Cal aportar:

 • Formulari 2404 Comunicació d'obres prèvia simplificada - Tipus 1

  (Inclou una graella per calcular el cost)

 • Pressupost del contractista de les obres
 • Si les obres impliquen la retirada d'amiant

  - Comprovant de l'autorització de la retirada per part del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya
  - Contracte d'acceptació de residus

 • En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa
 • Les persones comunicants estan obligades a que la documentació aportada i les seves dades siguin certes i a facilitar tota la informació requerida per l’Ajuntament per tal de comprovar la seva veracitat


Canals de tramitació:

 • Presencial

OAC - Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 57 32 Ext.1
Fax: 93 6818726
Adreça electrònica: mar.oac@martorelles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 8h a 15h.Dimarts a la tarda amb cita prèvia, excepte de l’1 de juny al 30 de setembre.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 23.11.2023 | 16:52