Comunicació obres prèvia simplificada - Tipus 1

Comunicació d'obres. Comunicació d'obres prèvia simplificada. Comunicacions obres

Tràmit que serveix per comunicar obres d'escassa entitat i dificultat tècnica que no superen els 10.000€ de pressupost i no requereixen direcció facultativa ni projecte per a realitzar qualsevol de les comeses que es detallen a continuació:

 • Neteja i desbrossament del terreny sense tala d'arbres ni moviment de terres, ni destrucció de jardins existents.
 • Jardineria complementària a l'edificació sense tala d'arbres ni moviment de terres.
 • Canvi de rajoles de la cuina i els banys sense modificar-ne l'estructura ni la distribució interior, ni enderrocar envans, ni fer obertures (portes, finestres).
 • Canvi safareigs, sanitaris i cuines.
 • Instal·lacions interiors d'aigua, gas electricitat, desguassos, etc. i regates sense afectar l'estructura de l'edifici.
 • Canvi de fusteria interior.
 • Reparació / substitució de paviments interiors sense afectar l'estructura de l'edifici.
 • Substitució de falsos sostres sense modificar l'alçada lliure.
 • Reparació o substitució de persianes, reixes, portes i finestres sense modificar obertures.
 • Arrebossar, enguixar, pintar l'interior fins a 4m d'alçada.
 • Canvi de canonades o desguassos a l'interior dels habitatges o locals.
 • Pintar façanes d'edificis d'una planta, sense muntatge de bastides ni elements per treballar en alçada de més de 2m. Sense modificar els materials de la façana, l'acabat, ni el color.

Tots els establiments o locals vinculats a una activitat es tramiten, depenent del tipus d'obres, en règim de comunicació  tipus 2 o llicència urbanística 

Altres tràmits que poden ser del vostre interès

Informació comparativa dels diferents tipus d'obres que es poden executar a Martorelles

Normativa reguladora

La presentació de la comunicació pressuposa el coneixement i l'acceptació de les normes que la regulen

Quin cost té:

Segons el que estipulen les ordenances fiscals: número 9 i número 22

Quan es dóna resposta:

Si l'endemà de la presentació de la comunicació, l'Ajuntament no manifesta de manera motivada la disconformitat, l'actuació comunicada queda legitimada i podrà realitzar-se, sempre que sigui conforme a la normativa aplicable.

El termini per fer les obres és de 3 mesos. El còmput s'inicia a partir de la data de presentació de la instància.

Qui pot sol·licitar-ho:

Tota persona propietària, promotora de l'obra o degudament autoritzada

Cal aportar:

 • En el cas d'actuar en representació legal de la persona sol·licitant, s'ha de presentar la documentació acreditativa
 • Les persones comunicants estan obligades a que la documentació aportada i les seves dades siguin certes i a facilitar tota la informació requerida per l’Ajuntament per tal de comprovar la seva veracitat


  Per qualsevol dubte podeu contactar ajmar.urbanisme@martorelles.cat

 • Formulari 2410 Comunicació d'obres prèvia simplificada

  (Inclou una graella per calcular el cost)

 • Pressupost del contractista de les obres

Canals de tramitació:

 • Presencial

OAC - Oficina d'Atenció a la Ciutadania

Plaça de l'Ajuntament, 1 - 08107 Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 570 57 32 Ext.1
Fax: 93 570 59 64
Adreça electrònica: oac@martorelles.cat
Horari:  
De dilluns a divendres de 8h a 15h. Amb cita prèvia de 15h a 16h i els dimarts de 16h a 18:30h.
Vegeu situació en el mapa
Darrera actualització: 25.04.2022 | 14:53