Consells i comissions de participació

Consells de participació. Comissions de participació. Taules de participació

Són un punt de trobada entre la ciutadania, les entitats i el Govern municipal de Martorelles. Són espais oberts de diàleg per aportar i desenvolupar propostes i/o accions d'interès per les persones del nostre poble.

Per a què serveixen?

A Martorelles disposem de múltiples àmbits de participació integrats per una gran diversitat d’agents socials. La seva finalitat és plantejar, debatre i fer el seguiment de projectes i intervencions municipals.

Els consells són òrgans consultius que contribueixen i generen valor afegit a la presa de decisions i, per tant, participen en la millora de les polítiques que es duen a terme a la vila.

 • Reunió Consell Escolar Consell Escolar Municipal

  El CEM és el punt de trobada per fomentar la comunicació i la col·laboració entre l'administració i els diferents sectors de la comunitat educativa

 • Consell de gent gran Consell de Gent Gran

  Òrgan informatiu, consultiu i d'assessorament per articular la col·laboració, la participació i la promoció d'activitats adreçades a la gent gran de Martorelles. Consell Gent Gran

 • Consell jove Consell Jove

  Òrgan que articula la col·laboració, la participació i la promoció d'activitats adreçades a la gent jove, de 12 a 30 anys, de Martorelles.

 • Consell d'infants Consell d'Infants

  Òrgan informatiu, consultiu i d'assessorament per gestionar la col·laboració, la participació i la promoció d'activitats per a la canalla de Martorelles. Consell Infants

 • Consell Municipal de Comerç

  Promoció i dinamització del comerç. Millora de la imatge i la qualitat dels establiments comercials, vinculant-la als sectors socioeconòmics del municipi.Consell Comerç

 • Consell de Salut

  Òrgan de participació i d’intercanvi, de coneixement mutu i reflexió per a la millora de la salut i el benestar a Martorelles. Consell Salut.

 • Consell d'esports Consell d'Esports

  Òrgan de participació i treball transversal entre les entitats esportives del municipi i la regidoria d’Esports. Consell Esports

 • Reunió Taula de Dones Taula de Dones

  És l'espai de participació de les dones de Martorelles

 • Consell de Cultura

  Òrgan de participació, definició i posta en pràctica de les polítiques culturals municipals.

 • Comissió de Treball de Festa Major
  • Òrgan municipal que dissenya anualment la programació de la Festa Major de forma participativa amb les entitats i veïns i veïnes de Martorelles.
Darrera actualització: 19.03.2021 | 12:45
Darrera actualització: 19.03.2021 | 12:45