Serveis Municipals

Actuem per atendre i solucionar les demandes del conjunt de la ciutadania. La nostra voluntat és oferir el màxim de serveis adequats a les persones de Martorelles. S'han dissenyat sota principis d’igualtat, transparència, participació, eficàcia i eficiència en la gestió. Aquest és el nostre compromís per a la millora i el desenvolupament del nostre poble.

Per valorar i millorar continuament