Energiètica

Introducció


El projecte Energiètica està integrat per diverses i petites accions que, al final, han de portar un compromís d’actuacions encaminades a l’estalvi i l’eficiència en l’ús de l’energia. Aquestes actuacions tenen, com a punt de partida, aquells punts de despesa energètica que depenen de l’administració però cal, a llarg termini, treballar amb tota la societat ja que la despesa en energia dels punts municipals en general representen, tan sols, un 1% del que es gasta a la majoria de municipis.

Aquest  web recull tota aquella informació sobre l’Estalvi Energètic de Martorelles, com a punt de partida, i d’altres municipis o institucions públiques per tal que la ciutadania conegui els esforços que es fan des de l’administració per estalviar en recursos energètics. D’aquesta manera, el projecte també ha d’incentivar i afavorir les bones pràctiques de la població per a l’estalvi energètic de la llar i posar a disposició de particulars un gestor energètic municipal que pugui aconsellar i resoldre els dubtes que la ciutadania té sobre el món de l’Estalvi Energètic.

Com neix?


Durant l’any 2010 el municipi de Martorelles va encarregar un estudi per a poder licitar el manteniment de l’enllumenat, donat que s’exhauria el contracte. L’estudi que es va encarregar incloïa la possibilitat de fer-hi actuacions que permetessin aconseguir un estalvi energètic sensible.

L’estudi va comportar que es detectés una despesa energètica d’uns 99.141 euros anuals per a l’any 2010. És a dir, que l’encesa de l’enllumenat públic durant les hores nocturnes representava a cada habitant al voltant de 20 euros anuals. Aquesta xifra va semblar excessiva i per això es va ampliar l’esmentat estudi a una auditoria que aprofundís en la rebaixa de la despesa realitzant intervencions bàsiques en les instal·lacions d’enllumenat públic. El pressupost per a realitzar aquestes intervencions era elevat, aproximadament uns 400.000 euros. La inversió incloïa canvis de llumeners, de làmpades, instal·lació de controls telemàtics… i havia de permetre un estalvi del voltant del 50% de kW/h gastats en l’enllumenat.

Per què es pren la decisió?

Com que l’import era elevat es va decidir fer un contracte que, tot i existir a nivell europeu, no s’havia fet mai ni a Catalunya ni a l’estat i que, finalment, ha estat anomenat “Model Martorelles”. El contracte estava destinat a una Empresa de Serveis Energètics (ESE en endavant) i consistia en què l’empresa es feia càrrec de les intervencions i recuperava la inversió mitjançant la diferència entre la despesa inicial en energia i la despesa que es s’havia d’aconseguir un fets els canvis en l’enllumenat.

Quan es va iniciar?

A principis de l’any 2011 es va licitar aquest contracte que, finalment, es va adjudicar l’empresa SECE. Aquesta empresa va fer les intervencions esmentades i a finals del mateix any 2011 ja es va posar en marxa la instal·lació amb els canvis que figuraven en l’auditoria prèvia.

Quin és l’estalvi?

Les comprovacions posteriors, és a dir, al cap d’un any de l’inici del contracte, van permetre esbrinar que, efectivament, s’havia arribat a un 52% d’estalvi en energia elèctrica.

Com continuar?

Els bons resultats obtinguts van fer plantejar a l’Ajuntament de Martorelles, la possibilitat de intervenir en d’altres punts de consum energètic de titularitat municipal per aconseguir, també, estalvis energètics tant pel que fa a electricitat com gas, petroli…

Donat que la despesa en els edificis municipals era alta es va prendre la decisió d’encarar un projecte global d’eficiència i estalvi energètics. Després de pensar-hi durant un cert temps el nom que va sorgir va ser el d’Energiètica.

Qui som


El projecte Energiètica compta amb un membre fundador, l’Ajuntament de Martorelles, i amb altres membres col·laboradors i patrocinadors que d’alguna manera participen en aquest projecte transversal per l’Estalvi Energètic i que són:

  • Instituto para la Diversificación  y Ahorro de la Energía (IDAE)
  • Institut Català d'Energia (ICAEN),
  • Diputació de Barcelona
  • SECE. 

Manifest per l'ètica de l'energia


Estalvia energia a la llar


Casos d'exit


Cicle de xerrades sobre l'estalvi energètic a la llar


Darrera actualització: 8.03.2022 | 12:54
Darrera actualització: 8.03.2022 | 12:54